Sverigeunika på motordriven säkerhetsklassad vikport

RecoPort kan stolt presentera att vi nu kan erbjuda våra kunder certifierade motordrivna vikportar av högsta säkerhet upp till klass 3. Vi är dessutom först i Sverige med att möta detta uttalade behov!

Under en längre tid har vi kämpat med att uppgradera vårt sortiment så till vida att vi även ska kunna erbjuda certifierade, motordrivna vikportar som vidhåller hög säkerhet. Vår fyrdelade vikport RECO Secure är en förstärkt RECO Duo vikport som är godkänd enligt kraven i Stöldskyddsföreningen SSF1074. Således kan den installeras i byggnader med krav på både inbrottsklass 2 och 3.

Porten RECO Secure är fyrdelad. Den delas från mitten och går åt båda sidor vid öppning. På insidan säkras porten upp med hänglås, ett i mitten och ett på vardera sida. Porten har dessutom extra förstärkningar som höjer kvaliteten ytterligare och således gör det än svårare att ta sig igenom den. Däremot skiljer sig dess design inte ifrån den vanliga Duo vikporten och signalerar därför inte utåt att den skulle vara av högre säkerhet.

Porten kommer i två olika säkerhetsklasser, beroende på vilken säkerhetsnivå som byggnaden för porten kräver:


RECO Secure SK2:

  • Tillkommande förstärkningsplåt på insidan
  • Tre hänglås placerade på insidan som sätts på vid stängning
  • Förstärkta gångjärn
  • Kan levereras med en infälld gångdörr
  • Uppfyller kraven för säkerhetsklass 2

RECO Secure SK3:

  • Tillkommande förstärkningsplåt på insidan
  • Tre hänglås placerade på insidan som sätts på vid stängning
  • Förstärkta gångjärn
  • Uppfyller kraven för säkerhetsklass 3

Att den certifierade porten nu kan öppnas per motordrift i stället för med handkraft är vi på RecoPort först i Sverige med. Det är vi väldigt stolta över och vi ser fram emot att nu kunna erbjuda dig det här alternativet.

Vill du veta mer om våra säkerhetsklassade portar?

Kontakta vår säljare Petter Björling för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Petter Björling

Telefon: 0510-30 59 91