Motordrifter

Olika typer av takskjutportar och vikportar kräver olika lösningar för motorer och styrsystem. Genom nära samarbete med marknadsledande fabrikanter kan vi erbjuda ett flertal olika driftsäkra och funktionella motorer och styrsystem.

Styrenheter

Styrenheter finns i olika utföranden och ger möjlighet till olika automations- och tillträdesfunktioner beroende av port-typ, driftintensitet och omgivande miljö. Tack vare omsorgsfullt valda samarbeten för motorer och styrsystem skapas ökad produktivitet, förlängd livslängd på porten samt minskade energiförluster genom effektivare cykler för öppning och stängning.

De motorer och styrenheter vi erbjuder kommer från marknadsledande tillverkare såväl i Sverige som övriga Europa och är testade som enheter enligt tillämpade normer EN13241-1 (DIN EN12453, DIN EN12604, DIN EN12978).

Till samtliga våra paket för motordrift  finns ett flertal tillbehör och säkerhetsprodukter.

FAAC anpassad för Duo Vikport

FAAC:s är svensktillverkad driv- och styrutrustning som är speciellt anpassad för att tåla vårt kärva, skandinaviska klimat. Samtliga detaljer är korrosionsbeständiga för att driv- och styrenhet skall fungera friktionsfritt.

För att förenkla för dig som kund erbjuds olika paketlösningar av portautomatik. Till de tre paketen finns olika motorvarianter att välja på beroende på portstorlek och användningsfrekvens. Paketen är kompletta med drivenheter, styrutrustning, stoppknapp samt tryckknappslåda.

FAAC:s program erbjuder två olika drivenheter:

 • MT-drivenhet. Minsta växeln i oljefyllt utförande. Kåpa i plast och bottendel i stål. Även kåpan erhållas i rostfritt utförande (tilläggskostnad).
 • MK-drivenhet. Väl beprövad modell som tillverkats i 10 000-tals exemplar. Kåpa i plast och bottendel i gjuten silumin. Kan även mot tilläggskostnad levereras med gjuten silumin-kåpa eller i rostfritt utförande.

Teknisk data

Standardfunktioner EP103 styrautomatik:

 • Automatisk stängning
 • Kvitteringsfunktion
 • Ingång för radiostyrning (öppna-stopp-stäng-funktion)
 • Ingång för säkerhetsfotocell i dagöppning
 • Belastningsvakt för öppning/stängning
 • Ingångar för självövervakande klämlist
 • Programmerbar ingång för extra funktioner


Sidomontage

Komplett paket för sidomontage innehåller följande delar:

 • En eller två stycken drivenheter (MT eller MK)
 • Styrskåp EP103-2 med inbyggd belastningsvakt
 • En stycken stoppdon
 • Två stycken varselskyltar
 • En tryck-knappslåda för styrning: öppna-stopp-stäng

Övermontage

Komplett paket för övermontage innehåller följande delar:

 • En drivenhet (MT eller MK)
 • Styrskåp EP103-2 med inbyggd belastningsvakt
 • Ett stoppdon
 • Två varselskyltar
 • En tryckknappslåda öppna-stopp-stäng

Kulissmontage

Komplett paket för kulissmontage innehåller följande delar:

 • En eller två stycken drivenheter (MT eller MK)
 • Styrskåp EP103-2 med inbyggd belastningsvakt
 • Ett stoppdon
 • Två varselskyltar
 • En tryckknappslåda öppna-stopp-stäng

DITEC, portbladsmonterad drivenhet

Ett enkelt och innovativt drivsystem för vikportar och utvecklat för vikportar med portblad upp till max 1500 mm i bredd. Utrustat med teleskopiskt armsystem för bästa drift och funktion.

Lösningen kräver minimalt med sido- och ovanutrymme då drivenhet är förmonterade på portbladet vid leverans.

Systemet består av följande:

 • DOR 1BH är en drivenhet som är framtagen och speciellt anpassad för vikportar. Motorn, som är för monterad på fabrik, har en teleskopisk tryckande och dragande arm som stödjer jämn gång. Effektiv utrymmesmässigt eftersom motor är monterat på portblad. DOR levereras med VIVAH styrsystem.
 • Drivenheten har en frikopplingsfunktion som möjliggör urkoppling av systemet vid exempelvis strömbortfall i fastigheten.


Teknisk data

 • Anpassad för portblad med maximal bredd 1500 mm.
 • Klarar att manövrera vikport med max dagöppningsmått 5000×5000 mm (bredd x höjd)
 • 230V matningsspänning och 24V motorspänning
 • Valmöjlighet för hel- eller halvöppningsfunktion
 • Kapslingsklass IP55
 • Automatisk kraftavkänning


LCV40 styrsystem

Standardfunktioner

 • Automatisk stängning
 • Trafikljus funktion 24V
 • Kvitteringsfunktion
 • Ingång för radiostyrning (Öppna-stopp-stäng-funktion)
 • Ingång för säkerhetsfotocell i dagöppning
 • Belastningsvakt för öppning/stängning
 • Ingångar för två självövervakande klämlister


Montagesätt

DITEC:s program av drivenheter finns för:

 • 2-delad vikport

En drivenhet förmonterad på portbladet, styrautomatik VIVAH inklusive kapsling, övervakningskort för säkerhetslister, mekaniskt portstopp, stoppknapp och tryckknappslåda öppna-stopp-stäng inklusive varselskylt samt hållare för hänglås-låsning.

 • 3-delad vikport

Två drivenheter förmonterade på portblad med dämpare för mjuk start och stopp, styrautomatik VIVAH inklusive kapsling, övervakningskort för säkerhetslister, mekaniskt portstopp, tryckknappslåda öppna-stopp-stäng inklusive varselskylt samt hållare för hänglås-låsning.

 • 4-delad vikport

Två drivenheter förmonterade på portblad, styrautomatik VIVAH inklusive kapsling, övervakningskort för säkerhetslister, mekaniskt portstopp, stoppknapp inklusive varselskylt samt hållare för hänglås-låsning.

Drivenhet med överliggande motorbalk, för vikportar

GFA Elektromaten

Drivenheter och styrsystem från GFA-Elektromaten kan användas till samtliga typer  av öppningsalternativ som RECO tillverkar (normallyft, höglyft, låglyft och vertikallyft). Montage sker på portens torsionsfjäderaxel.

Med olika styrsystem kan porten manövreras enkelt, smidigt och med god driftsäkerhet. Styrsystemet kan enkelt kompletteras med externa impulser och aktiveringar som exempelvis tryckknappslåda, radiostyrning, radar, fotocell, kodlås, kortläsare, markslingor eller dragsnöreskontakt. Styrsystemet innehåller även ytterligare inbyggda funktioner som till exempel cykelräknare och analog givare i drivenhet för indikering till styrenhet var porten befinner sig. Det är funktioner som förenklar vardagen för både slutanvändare och serviceföretag. Dessutom hanteras de med enkel programmering genom menysystem.

I styrsystemet ingår även en integrerad övervakningsmodul (belastningsvakt) som känner av om porten av någon orsak går tyngre. Detta för att undvika att något fastnar och ”följer med” porten upp vid öppning.

Med våra paket levereras även alltid extra säkerhetsfotocell som monteras i dagöppning.

RECOs takskjutportar är CE-märkta och testade mot byggproduktdirektivet, maskindirektivet, lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet.

 RECOs program av drivenhet för takskjutport består av:

 • Drivenhet GFA SE9.24-25 inkl. konsol, nödöppning via kättingspel, styrautomatik förberedd för trafikljus med rött blinkande sken, fotocell och radiostyrning, styrautomatik TS970, matning 3-Fas anslutning 10 A, belastningsvakt, motorkabel och spiralkabel 4-ledare inklusive tryckvågskontakt DW40 samt tryckknappslåda öppna-stopp-stäng inklusive varselskylt.


Teknisk data

Standardfunktioner:

 • Automatisk stängning
 • Trafikljus funktion rött sken
 • Kvitteringsfunktion, porten stänger efter passage av fotocell i dagöppning
 • Ingång för radiostyrning, Öppna – stopp- stäng-funktion
 • Ingång för säkerhetsfotocell i dagöppning
 • Belastningsvakt för öppning/stängning
 • Ingångar för två stycken självövervakande klämlister med 8K2 ändmotstånd i framkant port.

 

Drivenheter

RECOs program av drivenheter för överliggande motorbalk består av:

 • Vikport inåtgående
  Motor GFA med integrerad frikopplingsanordning och belastningsvakt, styrautomatik TS970 inklusive kapsling med snabbinställning av digitala gränslägen direkt från styrskåp, motorbalk, tryckknapp Ö-S-S (frontenhet styrskåp), motorkabel, stoppknapp, tryckknappslåda öppna-stopp-stäng inklusive varselskylt och frikopplingsanordning

 • Vikport utåtgående:
  Motor GFA med integrerad frikopplingsanordning och belastningsvakt, styrautomatik TS970 inklusive kapsling med snabbinställning av digitala gränslägen direkt från styrskåp, motorbalk, tryckknapp Ö-S-S (front enhet styrskåp), motorkabel, stoppknapp, tryckknappslåda öppna-stopp-stäng inklusive varselskylt, frikopplingsanordning och skärmtak som monteras ovan motorbalk för skydd mot väder och vind


GFA styrsystem

RD 601 GFA belastningsvakt för TS971

Uppgraderad version av övervakningskortet RD 600 för övervakning av belastningsändringar på motor till takskjutportar och vikportar med GFA styrning. Kortet har inlärningsläge för öppning respektive stängning för bättre och säkrare funktion. Parameterinställning sker via enkel display.
Kvitteringsfunktion av automatiska stängningstiden vid passage av säkerhetsfotocell. Stängsignal till portautomatik aktiveras cirka 5-10 sekunder efter att fotocellen i dagöppningen passerats. Ingångar för fotocell och klämlister.

Automatiska styrfunktioner

Timer-funktion

Tidur som är programmerbart och manövrerar porten efter en specifikt vald tid. Den kan även bidra till automatisk stängning från öppen position och eller att fotoceller passerats.

Induktiv magnetslinga

Slinga i golv som känner av metall (bilar, truckar etc.) som passerar och öppnar därmed porten automatiskt.

Fotocell

Den monteras på exempelvis stolpar en bit från porten. När strålen bryts skickas en öppningsimpuls automatiskt till portens styrsystem.

Radar

En sensor monteras ovanpå eller på sidan av port. Den känner av rörelse inom ett specifikt avstånd. Finns i olika modeller för olika portapplikationer och omgivande miljö.

Fotoceller i dagöppning som förhindrar att någon alternativt något står i vägen vid stängning av port. När strålen bryts öppnas porten alternativt avstannar stängningsrörelse.

Externa styrfunktioner

Tryckknappslåda

En eller flera extra knapplådor som ska installeras i nära anslutning till porten.

Dragsnöreskontakt

En dragkontakt med snöre och handtag installeras vid porten för manuell öppning. Lämpligt vid exempelvis trucktrafik.

Handkontroll och mottagare

Handsändare som kommunicerar med en radiomottagare vilket möjliggör styrning av porten från till exempel ett fordon på ett avstånd av 50-100 meter från radiomottagaren.

GSM-styrning Cheetah

Med hjälp av mobiltelefon går det att ringa upp till porten som därmed aktiverar en öppningsrörelse. Godkända telefonnummer kontrolleras automatiskt för att enbart behöriga skall kunna öppna port.

Säkerhet

Säkerhetsklämlister på portblad

Samtliga portar med motordrift utrustade med impulsfunktion levereras med säkerhetsklämlister. Säkerhetslisten känner av hinder vid stängning och öppnar därför porten omedelbart.

Säkerhetsfotoceller

Sändare och mottagare som monteras i portöppning. När strålen bryts stannar porten omedelbart, backar tillbaka och öppnas helt.

Varningsljus grön/röd

Grönt ljus som indikerar att port står i öppet läge. Rött ljus som indikerar stängt läge. Varningsljus kan även kompletteras med blinkande ljus under portrörelse.

Vad vill du veta mer om?

Försäljning & rådgivning

Kontakta Tomas Kristoffersson
direkt på 0510-30 59 93

Försäljning & rådgivning

Kontakta Lisa Liljestam
direkt på 0510-30 59 97

Produktionschef

Kontakta Christoffer Hammar
direkt på 0510-915 05

Eftermarknad & Installation

Kontakta Sebastian Hammar
direkt på 0510-30 59 81