15 recoportar till Shetlandsöarna i Atlanten

På Shetlandsöarna befinner sig nu 15 RECO Duo vikportar, en beställning som levererades till ön tidigare under våren. Portarna är en del av en byggnation som ska förvara och leverera förnyelsebar vindkraft.

Tillsammans med den skotska ö-gruppen Shetlandsöarna skapar fastlandet, Skottland, en förbindelse av elnätet som ska generera förnyelsebar energi. På ön finns en mängd vindkraftverk vars energi behöver ett ställe att förvaras på innan den levereras till Skottland. Det via en 300 kilometer lång kabel under vattnet.

Elbolaget Scottish and Southern Electricity Networks har därmed påbörjat en byggnation vid namn Kergord AC Substation i Lerwick, ö-gruppens enda stad. För projektet fanns stora säkerhetskrav för att byggnaden skulle kunna stå emot vind och vatten på den blåsiga ön. Därför beställdes 15 recoportar av modellen RECO Duo vikport som fyller de högt ställda kraven.

För att passa in i landskapet levererades portar i en specialdesignad olivgrön nyans. Portarna fraktades via både bil och båt och kunde levereras till ön tidigare under våren. Byggnationen håller just nu på att färdigställas och planeras vara helt klar senare i år.

”Det har varit en lång resa att kunna färdigställa den här leveransen. Men det känns oerhört roligt att våra portar nu finns även på Shetlandsöarna”, säger VD Joachim Engström.